Угода про надання послуг делегування доменного імені.

Угода регламентує порядок надання послуг ТОВ “ЛІТех” (надалі —Реєстратор). Дана Угода являється Публічним договором у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу. У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним прийняттям умов даної Угоди (публічного договору) являється факт здійснення особою, яка реєструє доменне ім'я/імена (надалі — Реєстрант) платежу в рахунок оплати послуг і отримання Реєстратором відповідного фінансового документу, що підтверджує факт такої оплати. Реєстрант погоджується з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент надання послуги. Сторони безумовно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг в рамках даної Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентуються документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (надалі - Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією по призначенню імен і адрес), Адміністраторами відповідних публічних доменів, Реєстратором. Приймаючи дану Угоду, Реєстрант підтверджує, що:

а) по його даним, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

б) контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є достовірною та актуальною та може бути опублікована в українських та міжнародних службах WHOIS у відповідності до загальноприйнятих документів, які регламентують процедуру реєстрації доменних імен;

1. Реєстратор зобов’язується:

1.1. Зареєструвати доменне ім’я, обране Реєстрантом:

1.1.1. реєстрація і підтримка доменних імен в українських, міжнародних і закордонних регіональних зонах;

1.1.2. розміщення Web-ресурсів серверах, які знаходяться на технологічних прощадках Реєстратора;

1.1.3. послуги з технічних консультацій щодо вибору, реєстрації та супроводу доменних імен;

1.1.4. представницькі послуги в сфері реєстрації доменних імен, вирішення доменних спорів і т.д.

2. Порядок оплати

2.1. Оплата послуг, які надає Реєстратор, здійснюється виключно в національній валюті України згідно з тарифами, які встановлено на момент надання послуг.

2.2. Оплата проводиться в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Реєстратора. Рахунок вказується в розділі сайту “Способи оплати”.

2.3. При здійсненні оплати, Реєстрант повинен вказати свої реквізити, які дозволять однозначно ідентифікувати його платіж (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону).

2.4. У випадку неоплати або несвоєчасної оплати Реєстратор може припинити/призупинити надання послуг і не несе жодної відповідальності за наслідки такого рішення/дій.

2.5. Послуга гарантується і надається тільки по факту надходження оплати на розрахунковий рахунок Реєстратора. До моменту отримання оплати Реєстратор не несе ніяких зобов'язань перед Реєстрантом щодо реєстрації і закріплення за ним прав на конкретні доменні імена..

3. Порядок використання інформації, персональних даних

3.1. Реєстранти зобов'язані надавати точну та правдиву інформацію в тому об'ємі, який потрібен для надання послуг, які вони замовляють/отримують. Інформація, яку надав Реєстрант, при необхідності може бути опублікована в відкритих джерелах.

3.2. Реєстратор має право вимагати від Реєстрантів документального підтвердження наданих ним персональних даних з метою точної ідентифікації власника прав на доменні імена і послуги.

3.3. Надання неточної контактної інформації або не надання такої інформації можуть бути підставами для призупинення реєстрації. При цьому реєстратор не несе відповідальності за шкоду, яку може зазнати Реєстрант внаслідок призупинення надання послуг.

3.4. Реєстрант дозволяє Реєстратору обробляти всі свої дані (в тому числі персональні дані в розумінні закону України "Про захист персональних даних", якщо Реєстрант є фізичною особою по законодавству України) з метою подальшого відображення таких даних для невизначеного переліку третіх осіб в реєстрі доменних імен і адрес мережі Інтернет.

3.5. Вся інформація, яку Реєстрант надає Реєстратору з метою реєстрації доменних імен, буде постійно зберігатися в базі даних. Актуальний стан даної інформації може бути публічно доступним в режимі реального часу через систему WHOIS або подібний сервіс.

3.6. Згода на обробку персональних даних

Я, Реєстрант, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Реєстрантом послуг, що надаються Реєстратором. Реєстратор зобов'язується обробляти персональні дані Реєстранта згідно законодавства України про захист персональних даних. Реєстрант погоджується з тим, що Реєстратор має право знеособити його персональні дані з метою передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Реєстрант погоджується з тим, що Реєстратор має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленному вигляді. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Реєстрантом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Реєстратора. При цьому Реєстрант згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

• відмова з боку Реєстратора у наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

• видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Реєстратора таких даних. Реєстрант даною згодою доручає Реєстратору опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів. Реєстрант погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Реєстранта як власника доменного імені. Права Реєстранта по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

4. Порядок надання послуг

4.1. Реєстратор діє в інтересах своїх клієнтів і намагається надавати тільки високоякісні послуги. При виникненні спорів між Реєстратором і Реєстрантом та або з участю третіх сторін, Реєстратор вживає всіх законних заходів для захисту законних прав Реєстранта.

4.2. Реєстратор не гарантує безумовне виконання замовлень. Всі послуги надаються по принципу "як є". Задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких може бути неможливість виконання замовлення або несвоєчасність його виконання. Крім того до невиконання чи несвоєчасного виконання замовлення можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або дією обставин непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війна, пожежа, повінь, масові заворушення і ін.)

4.3. У випадку неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань по вище наведених причинах, (окрім форс-мажору), Реєстратор несе відповідальність в межах суми, отриманої від Реєстранта за надання послуги.

4.4. Реєстратор ні в якому не несе і не може нести жодної матеріальної відповідальності, понад розміри суми, отриманої від Реєстранта за свої послуги.

4.5. Реєстратор не несе жодної відповідальності при настанні форс-мажорних обставин.

4.6. Передача доменного імені, яке делеговане Реєстранту, на обслуговування іншим реєстраторам можлива не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.

4.7. Реєстратор має право припинити надання послуг, без повернення оплачених за послуги коштів, в наступних випадках:

4.7.1. систематичне порушення правил мережевого етикету (спам, публікація матеріалів, які розпалюють міжнаціональну/міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів по незаконній торгівлі зброєю, наркотичними речовинами, пропаганда протизаконних дій і т. д.); публікація матеріалів, які порушують авторські права і закони по захисту інтелектуальної власності;

4.7.2. дії, направлені на завдання шкоди чи компроментацію (злам, атака і ін.), тобто направлені на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи обладнання Реєстратора, інших користувачів мережі Інтернет;

4.7.3. за рішенням суду, а також в інших, передбачених законодавством випадках;

4.7.4. у випадку, коли за поданням органів охорони правопорядку, суду, тощо, контактна інформація, подана Реєстрантом не дає можливості встановити Реєстранта або ж контактна інформація є недостовірною.

4.8 Кошти, сплачені Реєстрантом, не повертаються у випадку, якщо:

4.8.1. Реєстрант відмовився від наданої послуги по реєстрації/ продовження доменного імені;

4.8.2. достроково анульовано реєстрацію доменного імені, в тому числі, але не виключно, за рішенням суду;

4.8.3. доменні ім'я передано іншій особі, в тому числі і за рішенням суду;

4.8.4. порушення Реєстрантом розділу 4.7 даної Угоди.

4.9. Погоджуючись з даною угодою, Реєстрант дає згоду на отримання повідомлень по електронній пошті, SMS та іншими засобами зв'язку, що стосуються надання йому послуг.

5. Порядок передачі доменних імен

5.1. Передача доменного імені іншій юридичній, фізичній особі або фізичній особі-підприємцю здійснюється у відповідності до вимог та в порядку, який публікується на web-сайті Реєстратора в розділі "Реєстрація доменів\Інформація для користувачів".

5.2. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється у відповідності до вимог та в порядку, який публікується на web-сайті Реєстратора в розділі "Реєстрація доменних імен\Документи", а також в порядку і на умовах, які зазаначені в Правилах відповідної доменної зони.

5.2.1 Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

6. Відповідальність перед третіми особами

6.1. Реєстратор, Адміністратор доменної зони та Оператор Реєстру не несуть жодної відповідальності за наслідки використання, невикористання чи неправомірного використання доменних імен, які зареєстровано за їхньою допомогою, а також за зміст любих матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуються на серверах Реєстратора. Реєстратор, Адміністратор доменної зони та Оператор Реєстру не можуть бути залучені у судові спори щодо доменних імен.

7. Зміни та доповнення

7.1. Дана угода не є остаточною, вона може змінюватися і оповнюватися. Про всі зміни повідомляється на web-сайті Реєстратора, а також листом електронною поштою, за 30 днів до запланованого моменту набуття чинності таких змін.

 
Заплатити
Способи оплати Видрукувати рахунок
 
Зареєструвати домен
Способи оплати Видрукувати рахунок
 
Поради користувачу
Питання-відповіді
 
Як нас знайти?
Схема доїзду оплати Контакти
 
КОРИСТУВАЧУ :: ПОСЛУГИ :: ПРО КОМПАНІЮ :: ПIДТРИМКА
© 2010 ЛІТех, м.Львів 79000, вул.Дудаєва 15, info(at)litech.net, тел.:+380 32 2611888, факс:+380 32 2611896